tehtavapalloTehtävät

Katsele ensin sivun yläreunan kuvaesitys. Kuuntele sitten aiheeseen liittyvä keskustelu ja tutustu ainakin osaan taustamateriaaleista.

Rakennukset, tilat ja paikat säilövät historiaa

Rakennukset, tilat ja paikat säilövät historiaa

Rakennuksia, niihin liittyviä osia ja rakennuskokonaisuuksia suunnittelevat arkkitehdit. Rakennusten lisäksi arkkitehti voi suunnitella muitakin tiloja, esim. maisematiloja tai kaupunkitiloja. Tilat voivat olla yksityisiä tai julkisia, ulko- tai sisätiloja. Rakennuksen arkkitehtuurista voidaan lukea monenlaisia asioita, kuten kuinka vanha rakennus on, mitä tyylisuuntaa se edustaa tai jopa kuka sen on suunnitellut. Rakennukset ovatkin tärkeä osa kulttuuriympäristöämme ja niihin on tallennettuna paljon tietoa historiasta ja eletystä elämästä. Mitä enemmän tunnemme omaa ympäristöämme ja sen historiaa, sitä paremmin voimme tulkita rakennusten välittämiä viestejä menneisyydestä.

Rakennuksen ja tilan lisäksi voidaan puhua myös paikasta. Paikka on enemmän kuin sijainti kartalla tai rajattu tila: paikkaan liittyy myös kokemus. Tilasta tulee paikka vasta silloin, kun se ihmisten kokemusten kautta muuttuu merkitykselliseksi. Merkitys voi muodostua vaikkapa paikassa koetuista mukavista hetkistä, sen tunnelmasta tai mieleen jääneestä muistosta. Varmasti jokainen vanhempi muistaa paikan, jossa oma lapsi otti ensiaskeleensa.

Arkkitehti voi jo tilaa suunnitellessaan vaikuttaa sen tunnelmaan moni eri tavoin, esimerkiksi muodoilla, materiaalivalinnoilla, väreillä ja valaistuksella. Jos uutta rakennusta tai tilaa tehdään jo olemassa olevaan, vanhempaan ympäristöön, tulee suunnittelussa ottaa huomioon myös paikan alkuperäinen henki. Tällä varmistetaan, etteivät kaikki viestit menneestä häviä uuden rakennuksen myötä.

Suojellaan rakennusperintöä

Suojellaan rakennusperintöä

Rakennusperinnöllä tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu muun muassa rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä muista ympäröivistä rakenteista, kuten kaduista. Rakennusperintö-käsitettä käytetään erityisesti vanhojen rakennusten yhteydessä, mutta on tärkeää muistaa, että myös uudempi, moderni rakennettu ympäristö voi olla rakennusperintöä.

Kun rakennuksella katsotaan olevan kulttuurihistoriallista arvoa, se voidaan suojella. Suomessa rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kuntien vastuulla olevalla kaavoituksella eli asemakaavoilla, yleiskaavoilla ja maakuntakaavoilla. Rakennuksia suojellaan myös erityislainsäädännön perusteella.  Lakia rakennusperinnön suojelemisesta sovelletaan etenkin silloin, kun kohde on valtakunnallisesti merkittävä tai kun rakennuksessa on esimerkiksi erityisen arvokkaita sisätiloja, joiden säilymistä ei pelkällä kaavoituksella voida taata.

Kaavoitus ja lainsäädäntö ovat tärkeitä työvälineitä rakennetun kulttuuriympäristön suojelussa, mutta käytännön rakennussuojelu on paljon muutakin. Esimerkiksi rakennusperinteen tutkimuksella, restauroinnin ja korjausrakentamisen osaamisella sekä ennen kaikkea rakennusten jatkuvalla oikealla hoidolla voidaan edesauttaa arvokkaiden rakennusten säilymistä. Rakennussuojelu ja rakennusperintö ovatkin jotain, mikä koskettaa meistä jokaista ja kuuluu kaikille meille.

Lähteitä ja lisämateriaalia

Lähteitä ja lisämateriaalia

Ammattihaastattelu: Arkkitehti Jukka Karhunen
http://www.mol.fi/avo/haastattelut/arkkitehti.htm

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -peli
http://www.mfa.fi/alkuvalikko

Arkkitehtuurimuseon tietopaketit
http://www.mfa.fi/tietopaketit

Identiteetti, intimiteetti ja kotipaikka. Huomioita kodin fenomenologiasta. Juhani Pallasmaa.
http://www.uiah.fi/opintoasiat/history2/identi.htm

Perinnemestari: sis. mm. arkkitehtuurin historiaa, miljöön merkitys
http://www.perinnemestari.fi/index.php

Saranat.fi. Kulttuuriympäristö verkossa
http://www.saranat.fi/default.asp

Arkkitehti kertoo työstään. Juha Leiviskä, valon ja musiikin arkkitehti.
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/juha_leiviska_valon_ja_musiikin_arkkitehti_32074.html#media=32079

Kirkko Suomen maisemassa
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kirkko_suomen_maisemassa_49310.html#media=49312

Kontulasta Kortepohjaan, ohjelma lähiöistä
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kontulasta_kortepohjaan_10836.html#media=10840

Kun Suomi muutti lähiöön
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kun_suomi_muutti_lahioon_42297.html#media=42305

Musiikkitalo – kaupunkikuvan harmonisoija
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/musiikkitalo_- _kaupunkikuvan_harmonisoija_18404.html#media=18416

Puu-Käpylä
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/puu-kapyla_17772.html#media=17773

Reima Pietilä, uuden arkkitehtuurin guru
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/reima_pietila_uuden_arkkitehtuurin_guru_46251.html#media=46253

 

Vastaa sen jälkeen lyhyesti alla oleviin lämmittelykysymyksiin.

  • Kuvaile yksi kuvissa esiintyvistä rakennuksista: Mikä se on? Miltä ajalta?
  • Miten Raisa, Oona ja Matias päättävät toteuttaa tehtävän?

 

Tee seuraavaksi aiheeseen liittyvät tehtävät. Valitse tehtävä 1 tai tehtävä 2. Voit halutessasi tehdä myös molemmat

 

Tehtävä 1

Valitse omalta paikkakunnaltasi yksi rakennus. Valokuvaa tai videoi se. Kirjoita aluksi tajunnanvirtamaisesti tuosta rakennuksesta.

Voit pohtia esimerkiksi seuraavia asioita: Mikä rakennus mielestäsi on ja miksi olet kiinnittänyt siihen huomiota? Oletko käynyt rakennuksessa? Jos olet, mikä rakennuksessa jäi erityisesti mieleesi? Miksi rakennus on rakennettu niin kuin on? Mitä rakennus mielestäsi viestii? Millainen on sen henki? Kerro mielipiteesi rakennuksesta; sen esteettisyydestä, viihtyvyydestä, toimivuudesta, tarpeellisuudesta, tulevaisuudesta jne.

RaisaRaisan mielestä Jyväskylän yliopiston kampusalueella on tunnelmaa. Matiaksen mielestä taas paras paikka Jyväskylässä on persoonallinen baari Vakiopaine. Oona aikoo tehdä jutun Tanssisali Lutakosta, joka sijaitsee vanhassa tehdasrakennuksessa.

Matias keksii samassa, että Lutakossa sijaitsee talo joka näyttää ihan laivalta ja päättää lähteä Oonan matkassa kohti Lutakoksi nimettyä kaupungin osaa.

 

Tehtävä 2

Kerää tietoa valitsemastasi rakennuksesta. Kirjoita siitä n. 1-3 sivun mittainen teksti keräämiesi tietojen pohjalta.

Pohdi tekstissäsi mm. seuraavia asioita: Kuka rakennuksen on suunnitellut? Koska se on rakennettu ja keitä siinä on asunut? Edustaako rakennus jotain tiettyä tyylisuuntaa? Onko rakennuksen ympäristö aikojen kuluessa muuttunut? Entä rakennuksen käyttötarkoitus? Keitä rakennuksessa on aikojen kuluessa asunut tai työskennellyt?

Käytä apunasi kirjallisuutta, karttoja, kunnan internet-sivuja, matkailuesitteitä jne. Voit myös haastatella kunnan virkamiestä, kaupungin arkkitehtiä, kaavoittajaa, rakennusvalvojaa, rakennuksessa työskenteleviä jne. Jos valitsit julkisen sijaan yksityisen rakennuksen, voit halutessasi haastatella esimerkiksi rakennuksen rakentajaa, omistajaa, asukasta

matiaspieniMatias saa tietää, että Lutakon Innovatalon rakentaneen arkkitehdin suunnitelmat löytyvät kaupungin arkistosta. Matias innostuu tekemään tutkielman talosta ja haastattelee osaa talossa työskentelevistä. Oona on löytänyt lehdestä juttua siitä, miten Tanssisali Lutakossa toimi ennen leipomo. Talo on myös ollut usein purku-uhan alla.

Raisa on päättänyt perehtyä arkkitehti Alvar Aallon rakentamaan Jyväskylän yliopiston päärakennukseen. Paikan päällä kahvilassa istuva museologian opiskelija kertookin Raisalle, että Jyväskylässä sijaitsee myös Alvar Aalto -museo! Ja niinpä Raisa päättikin tutustua paremmin Alvar Aaltoon ja hänen arkkitehtuuriinsa.

 

Teeman etusivu Seuraava aihe

Sivun valokuvien tiedot