tehtavapalloTehtävät

Katsele ensin sivun yläreunan kuvaesitys. Kuuntele sitten aiheeseen liittyvä keskustelu, lue johdantotekstit ja tutustu ainakin osaan taustamateriaaleista.

Takahuone ja näyttämö

Takahuone ja näyttämö

Koti on paikka, jonka asukas kokee erityisen myönteisesti ja tunteikkaasti. Ihmiset tarvitsevat kotia. Sosiologi ja sosiaalipsykologi Erving Goffmanin mielestä koti on yksityisyyttä, jossa voi käyttäytyä epämuodollisesti vapaana ”roolisuorituksista”.

Koti toimii eräänlaisen näytelmän takahuoneena. Goffmanin mielestä koti voi kuitenkin olla myös eräänlainen näyttämö. Sen arkkitehtuuri ja sisustus toimivat eräänlaisena tarpeistona, jolla luodaan mielekäs esitys.

Kodin avulla ihminen myös ilmaisee identiteettiään ja kulttuurista samaistumistaan. Se miten kodin sisustaa ja mitä esineitä kotiin hankkii, ilmaisee ihmisten erilaisuutta ja omaa erityislaatuisuutta.

Lähelle on vaikea nähdä

Lähelle on vaikea nähdä

Havannoimalla omaa kotiaan ihminen voi mukavalla tavalla lisätä ymmärrystään ja tietouttaan kulttuuriperinnöstään. Näin kulttuuriympäristölukutaito osaltaan kehittyy ja halu ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin hyvän ympäristön puolesta kasvaa.

Ihminen ei aina kovinkaan tietoisesti havannoi sitä ympäristöä, mikä on lähellä ja tuttua. Hän ei välttämättä tiedosta, että juuri tuo lähellä, tässä ja nyt oleva kulttuuriympäristö on tärkeä osa kulttuuriperintöämme. Lähelle kun on usein hyvin vaikea nähdä.

Lähteitä ja lisämateriaalia

Lähteitä ja lisämateriaalia

Verkossa

Kaupunkiasuminen ja sisustustaide muotoutuu

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kaupunkiasuminen_ja_sisustustaide_muotoutuu_43440.html#media=43447

Koti ja sisustus 80- ja 90-luvuilla

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/koti_ja_sisustus_80-_ja_90-luvuilla_42435.html#media=42454

Suomalainen koti tuvasta kerrostaloon

http://yle.fi/elavaarkisto/haku/#/toimituksen{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20koostama/Suomalainen{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20koti{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20tuvasta{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20kerrostaloon

”Joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa” – koti asuntona ja perhe tunneyksikkönä. Laura Kolbe, Helsingin yliopisto.

http://laurakolbe.net/sivut2004/Suomalainen{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20ja{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20eurooppalainen{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}20koti.htm

Arjen historia – dokumenttisarja suomalaisesta kodista ja asumisesta. Teema. Yle.fi.

http://teema.yle.fi/ohjelmat/juttuarkisto/arjen-historia-dokumenttisarja-suomalaisesta-kodista-ja-asumisesta

Gallen-Kallelan Museo. Espoo.

http://www.gallen-kallela.fi/

Heiskan taiteilijakoti. Jyväskylä.

http://www.avoinmuseo.fi/heiskanet/

MOMO – unelmakotini tavallisessa talossa. MOMO = ”modest & modern”

http://momokoti.fi/

Pienmäen talomuseo Hankasalmi.

http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki/

The Presentation of Self in Everyday Life, 1956.

http://uncopy.net/wp-content/uploads/2013/04/goffman-selfeverydaylife.pdf

Painetut

Goffman, Erving, 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.

Halme, Anna-Maija (toim.), 2004. Oma koti – omakotiasuminen Suomessa. Toim. Suomen Kotiseutuliitto. Forssa.

Häggman, Kai (toim.), 2006–2008. Suomalaisen arjen historia 1–4,. et al. Weilin+Göös.

Jäppinen, Jere, 2010. Yhdeksän pientä kotia. Arjen historiaa Työväenasuntomuseossa. Helsingin kaupunginmuseo.

Lindroos, Katja, 2013. MOMO – koti elementissään. Kustannusosakeyhtiö Siltala. (MOMO-teos kertoo tavallisista kerros- ja rivitaloasunnoista.)

Linnanmäki, Seija, Sahlberg, Marja, Hakaste, Harri, Järnefelt, Heljä, (toim.), 2003. Rakennettu kestämään – tutki ja opi. Suomen Tammi Plus -projekti. (1956)

Ruonavaara, Hannu, 2004. Oma koti ja omistusasuminen. Teoksessa Oma koti – omakotiasuminen Suomessa. Toim. Suomen Kotiseutuliitto. Forssa.

 

Vastaa sen jälkeen lyhyesti alla oleviin lämmittelykysymyksiin.

  • Millaisia yksityiskohtia näet koteja esittävissä kuvissa?
  • Mikä on Oonalle tärkeintä omassa kodissa?
  • Mikä on Matiaksen mielestä siistiä?

 

Tee seuraavaksi aiheeseen liittyvät tehtävät.

 

Tehtävä 1

Valokuvaa kodistasi kolme esinettä. Kerro esineiden tarinat. Miten ja miksi esineet on hankittu kotiisi? Mitä esine sinulle merkitsee?

matiaspieniMatias asuu yhdessä kämppiksen, kaverinsa Santerin, kanssa. Raisa asuu vanhassa kerrostalossa aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa. Oona asuu poikaystävänsä kanssa 60-luvun omakotitalossa.

Kaupunki, jossa ystävykset asuvat on kuitenkin sama. Kaikki asuvat Jyväskylässä, Keski-Suomessa. Ympäristö koostuu paikoista, joissa elämme. Rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset ja kulttuurimaisema yhdessä muodostavat kulttuuriympäristön.

Matiaksen Commodore 64 ei ole muinaisjäännös, sillä muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja kaukaisista sukupolvista. Vanha pelikone on kuitenkin yksi Matiaksen kodin aarteista. Raisa ei luopuisi mistään hinnasta mummunsa kutomasta vanhasta päiväpeitosta.

Matias muistaakin, että häneltä löytyy joitakin oman paappansa kirjoittamia postikortteja, jotka hän on liimannut jääkaapin oveen. Oonalle omassa kodissa tärkeintä on kokonaisuus ja sisäpihalla kasvava vanha omenapuu.

 

Tehtävä 2

Kuvaile oman kotisi niitä piirteitä, joista pidät tai et pidä. Piirrä, valokuvaa ja/tai videoi kotisi yksityiskohtia tai kokonaisuuksia, joihin olet tai et ole tyytyväinen. Miksi juuri noihin asioihin olet tai et ole tyytyväinen omassa kodissasi?

 

orvokki-pieniMatias on suunnitellut uusien huonekasvien hankkimista. Hän valokuvaa huoneesta paikat ja tekee suunnitelman kasvien hankkimisesta. Tiesitkö, että huonekasvit ovat olleet osa kotien sisustusta jo todella pitkään?

Raisa tekee videon siitä, mihin vieras kiinnittää katseensa, kun tulee hänen kotiinsa. Oona suunnittelee ”ongelmajätteeksi” kutsumalleen nurkalle eli poikaystävänsä tietokoneelle erillisen tilan rakentamista.

 

 

commond
Matiaksen kotona

Teeman etusivu   Seuraava aihe

Sivun valokuvien tiedot