tehtavapalloTehtävät

Katsele ensin sivun yläreunan kuvaesitys. Kuuntele sitten aiheeseen liittyvä keskustelu ja tutustu ainakin osaan taustamateriaaleista.

 

Mikä kaupunki?

Mikä kaupunki?

Tänä päivänä suuri osa ihmisistä asuu kaupungissa. Kaupunki onkin tälle ajalle hyvin tyypillinen kulttuuriympäristö. Tiesitkö muuten, että kaupunki-sana tulee alun perin sanasta kauppapaikka? Kaupunki on siis tarkoittanut paikkaa, jossa on käyty kauppaa. Kaupunkiympäristöä ei rakenneta sattumanvaraisesti, vaan rakentamista ohjaa kaupunkisuunnittelu. Kaupunkisuunnittelussa määritellään esimerkiksi, mihin rakennetaan tie, kauppakeskus tai kerrostalo. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen avulla voidaan myös vaalia kulttuuriympäristöä ja siihen liittyviä arvoja. Jotta suunnittelussa osattaisiin huomioida, mitä mihinkin voi rakentaa ja mitä tulee säilyttää, tulee tuntea ympäristön historiaa ja menneisyyttä.

Kulttuurimaisema

Kulttuurimaisema

Kulttuurimaisema tarkoittaa kokonaisuutta, jossa näkyy ihmisen toiminnan ja luonnon yhteisvaikutus. Suomessa ei käytännössä ole yhtään aluetta, jota ihmiskäsi ei olisi koskettanut. Kulttuurimaisemaa on pitkän ajan kuluessa muovautunut maaseudun kulttuurimaisema ja toisaalta myös lähes yksinomaan ihmistyön tuloksena syntynyt kaupunkimaisema eli urbaani maisema.

Viljelysmaat, kuten pellot ja niityt, ovat tyypillistä kulttuurimaisemaa. Ne ovat syntyneet satojen, jopa tuhansien vuosien aikana maatalouden ja karjanhoidon myötä. Maaseudun kulttuurimaisemat ovat viimeisten vuosikymmenien aikana muuttuneet kiihtyvää vauhtia ja laidunnuksen ja niiton muovaamat maisematyypit ovat katoamassa perinteisen maatalouden loppumisen vuoksi.

Lähteitä ja lisämateriaalia

 

Vastaa sen jälkeen lyhyesti alla oleviin lämmittelykysymyksiin.

  • Mikä ahdistaa Oonaa?
  • Missä Raisa haluaisi asua?

 

Tee seuraavaksi aiheeseen liittyvät tehtävät.

 

Tehtävä 1

Valokuvaa tai videoi yksi itsellesi merkityksellinen paikka omalta syntymä- tai asuinpaikkakunnaltasi. Kirjoita tai kerro videolla, liittyykö tuohon paikkaan joku erityinen muisto tai tapahtuma? Millainen paikka oli ennen? Millainen nyt?

RaisaRaisa muistaa oman kotipaikkakuntansa kirjaston, mutta ei oikeastaan muuta, koska oli niin pieni kun muutti jo muualle.

Matiaksen kotipaikkakunnalla oli paljon Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia.

Oona muistaa puiston, jossa kävi pienenä leikkimässä. Siellä oli puusta tehtyjä eläinhahmoja.

 

Tehtävä 2

Mitä omasta koti- tai asuinpaikastasi haluaisit säilyttää tuleville sukupolville?

orvokki-pieniOona onnistuu löytämään kotiseudultaan puiston ja hänen suureksi ilokseen puiset eläinhahmot ovat edelleen osa lasten leikkipuistoa.

 

Tehtävä 3

Millainen on mielimaisemasi? Valitse lähiseudultasi itsellesi tärkeä tai mieluinen paikka tai maisema. Valokuvaa se.  Kuvaile maisemaa, millainen se on nyt? Millainen se on ollut 50 vuotta sitten? Mikä tekee siitä kulttuurimaiseman? Miksi se on sinulle tärkeä, miksi pidät siitä?

matiaspieniMatias kokee olonsa kotoisaksi siellä, missä on vettä. Paras maisema on hänen mielestään järvimaisema kauniina elokuun iltana oman perheen kesämökillä Saimaan rannalla.

 

 

Sivun valokuvien tiedot