tehtavapalloTehtävät

Katsele ensin sivun yläreunan kuvaesitys. Kuuntele sitten aiheeseen liittyvä keskustelu, lue johdantotekstit ja tutustu ainakin osaan taustamateriaaleista.

Kuulutaan yhteen

Kuulutaan yhteen

Omaan ammattiosaamiseensa voi vaikuttaa kehittämällä omia sosiaalisia taitojaan muun muassa osallistumalla ja vaikuttamalla erilaisiin yhteisöllisiin toimintoihin. Yhteisöt tarjoavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on myös nykyihmiselle arvokas asia ja identiteetin lähde sekä myös eräänlainen kaipuun kohde.

Yhteisöllisyys muodostuu usein jonkun paikan, asian, alueen, arvojen tai tavoitteiden ympärille. Tunnetaan, että joku asia on yhteinen, ja että jokaisella on jotain annettavaa siihen. Yhteisöllisyys voi olla vaikka ihan vaan yhdessäoloa, yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Pääasia, että yksilö kokee vaikuttavansa, ja että sinusta välitetään ja sinä välität.

Nykyajan yhteisöllisyys on aikaisempaa vapaammin valittavissa. Yhteisöihin liitytään yksilöinä ja erotaan yksilöinä. Yhteisöllisyys ei ehkä enää ole niin sitovaa kuin perinteisten yhteisöjen, joiden jäsenyyden määritteli henkilön luokka-asema ja sosiaalinen status. Nykyajan yhteisöllisyys on kevyempää ja perustuu usein yhteiseen kiinnostuksen kohteeseen, esimerkiksi harrastukseen. Välttämättä muutoin ei sitten ollakaan tekemisissä toistensa kanssa.

Somelaisuus

Somelaisuus

Tämän päivän jälkiteollisen yhteiskunnan yhteisöllisyyttä luovat myös media ja verkkoviestintäympäristöt eli sosiaalinen media (some), josta on käytetty myös nimikettä yhteisöllinen media. Niissä muodostuu muun muassa erilaisia sosiaalisia verkostoja, verkkoyhteisöjä ja ryhmiä. Niille tyypillistä on käyttäjien yhdessä tuottamat sisällöt, avoimuus ja tiedon jakaminen. Näin ne myös muokkaavat yhteiskuntaa.

Lähteitä ja lisämateriaalia

Lähteitä ja lisämateriaalia

Verkossa

Haloo minä täällä! Keski-Suomen museon verkkotyöpaja.

http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/harrastukset/harrastukset.htm

Yhteisöllinen mieluummin kuin sosiaalinen media. Kotimaisten kielten keskus.

http://www.kotus.fi/?s=3345

Mikä ihmeen sosiaalinen media? Edu.fi. http://edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media

Mitä yhteisöllisyys on? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/periaatteet/yhteisollisyys

Painetut

Aro, Jari, 2011. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen side. Teoksessa Yksilöllinen yhteisöllisyys: avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen (toim. Kangaspunta Seppo). Tampere University Press.

Kalliala, Eija & Toikkanen, 2012. Tarmo: Sosiaalinen media opetuksessa. Finn Lectura.

Lehtonen, Pauliina, 2011. Kylä kaupungissa : yhteisö kansalaisvaikuttamisen välineenä. Teoksessa Yksilöllinen yhteisöllisyys: avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen (toim. Kangaspunta Seppo). Tampere University Press.

 

Vastaa sen jälkeen lyhyesti alla oleviin lämmittelykysymyksiin.

  • Mikä on Oonan, Raisan ja Matiaksen luokan luomaa kulttuuriperintöä?
  • Millaisia yhteisiä tapoja on teidän luokalla?
  • Millaisia perinteitä on Matiaksen sählyjengillä?

 

Tee seuraavaksi aiheeseen liittyvät tehtävät.

 

Tehtävä 1

Tee kirjoitelma yhteisöstä, johon kuulut. Liitä mukaan myös kuvia! Yhteisösi voi olla järjestö, johon kuulut, harrasteporukka, kaveripiiri – ihan mitä vain! Mikä asia teitä yhdistää? Millainen historia yhteisöllä/järjestöllä on?

RaisaRaisa kirjoittaa blogia. Hän on osallistunut blogikirjoittajien yhteisiin tapaamisiin. Raisasta on mukava kokoontua jakamaan ajatuksia kasvokkain ihmisten kanssa, joihin on jo ehtinyt tutustua netissä.

Matias kiertää kavereiden kanssa kesäisin ympäri Suomea pelaamassa frisbeegolfia. ’Siitä on tullut jo melkein perinne’, Matias nauraa!”

 

Tehtävä 2

Millaisiin yhteisöihin olet kuulunut elämäsi aikana? Piirrä aikajana tai tee mind map -tyylinen kartta omasta yhteisöhistoriastasi.

orvokki-pieniOona, Matias ja Raisa ovat tehneet isot kartat omista yhteisöhistoriastaan. He kokoontuvat Oonan luo katsomaan karttoja ja keskustelemaan niistä. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että erilaisia yhteisöjä ja porukoita on elämässä ehtinyt olla paljon enemmän kuin ensin oli ajatellut. Oonan keittämää chai-teetä juodessa kaverukset pohtivat vielä sitä, mikä tekee yhteisön tai ryhmän? Ja milloin yhteisö tai ryhmä on hajonnut? Onko olemassa ikuisia yhteisöjä?

 
kaverikuva3

Yhteisöni

 

Teeman etusivu   Seuraava aihe

Sivun valokuvien tiedot