tehtavapalloTehtävät

Katsele ensin sivun yläreunan kuvaesitys. Kuuntele sitten aiheeseen liittyvä keskustelu, lue johdanto ja tutustu ainakin osaan taustamateriaaleista.

Miehen peruukki, naisen housut

Onko pukeutuminen nykyään samalla tavalla tärkeää, kuin se on ollut entisaikaan? Arvioiko yhteisö, johon kuulumme, mikä on oikea tai väärä vaate? Mikä merkitys pukeutumisella on eri kulttuureille? Nämä ovat laajoja kysymyksiä, joiden parissa tutkijat varmasti ahkerasti työskentelevät.

Ihmisillä on erilaisia syitä pukeutua. Vaatteilla, koruilla tai tatuoinneilla suojaudutaan, koristaudutaan, peitetään, viestitetään ja kommunikoidaan. Erimerkiksi harrastukset, yhteisöt ja ammatit määrittelevät osaltaan ihmisten pukeutumista. Vallitsevan pukeutumisen voidaan nähdä heijastelevan oman aikansa moraalista, uskonnollista tai kulttuurista aatemaailmaa. Myös ilmastolliset olosuhteet vaikuttavat pukeutumiseen.

Pukeutumiseen kuuluvat olennaisena osana kampaus, asusteet, korut, jalkineet ja tatuoinnit. Niiden avulla viestitämme yksilöllisyyttämme ja toisaalta sitä, mihin yhteisöön tai porukkaan kuulumme. Vaatteet asusteineen ja koruineen kertovat ja luovat mielikuvia meistä.

Eri aikakausien vallitsevia lyhytaikaisia tyylejä ja pukeutumistapoja kutsutaan muodiksi. Muoti syntyy, kun pukeutumisessa aletaan jäljitellä toisia. Kunkin ajan vallitsevat tyylisuunnat kuten renessanssi, barokki, rokokoo ja monet muut ovat jättäneet vuosisatojen saatossa leimansa myös muotiin.

Muutamia esimerkkejä

Miesten peruukki

Englantilaiset miehet omaksuivat 1660-luvulla ranskalaisten esimerkin innoittamana oudon pääkappaleen, tekotukan. Se säilyi Englannissa muodikkaana asusteena yli sadan vuoden ajan. Englantilaiset juristit käyttävät oikeudessa tekotukkaa yhä edelleen. Peruukki paitsi lämmitti, myös osoitti kantajansa varallisuutta ja sosiaalista asemaa. Myös oma tukka saatettiin pitää lyhyenä ja täiongelma näin helpottui.

Housut naisille

Suomessa housut ovat 1900-luvun alkupuolelle asti vain miesten vaate, johon naisten ei ole ollut sopivaa pukeutua. 1900-luvun alussa tehtiin ensimmäiset aloitteet housujen käyttöönotosta naisten pukeutumisessa. Tämä herätti runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan.

Sota-ajan pula

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina vallitsi materiaalipula eikä vaatemuoti päässyt kehittymään. Kuitenkin vaatteiden muokkaaminen ja uudelleenkäyttö korostui. Vaatteet olivat yksinkertaisia ja värit hillittyjä eikä näyttäviä koristeita juurikaan käytetty.

Urbaaniin aikaan

1960-luvulla maatalouskansa muutti betonisiin lähiöihin. Televisiosta katseltiin uuden modernin maailman tapahtumia. Ihminen kävi avaruudessa ja lopulta Kuussa. 1960-luvulta alkaen muodollinen pukeutuminen alkoi olla harvinaista. Arki- ja juhlapukeutuminen eivät juurikaan enää eronneet eikä enää erikseen ollut sunnuntaivaatteita. Nouseva vasemmistoradikalismi tyrmäsi porvarillisen pukeutumisen. Edelleen kuitenkin oli ihmisiä, jotka pukeutuivat juhliin, vierailuille ja tilaisuuksiin. 1970-luvulla näitä pukeutumisetikettejä noudattavia oli vieläkin vähemmän.

”Kasarin” myötä 70-luvun arkisten värien ruskean, vihreän ja oranssin tilalle tuli säihkettä ja räikeyttä. Olisiko elämässä muutakin kuin arki?

Lähteitä ja lisämateriaalia

Lähteitä ja lisämateriaalia

Verkossa

100 years of fashion in 100 seconds. Vimeo.com.

http://vimeo.com/28748175

Aikamatka arkeen: Pukeutumisen historia

http://oppiminen.yle.fi/historia-suomi/arjen-historiaa/aikamatka-arkeen-pukeutuminen

Historia

http://historianet.fi/kw/muoti

Muodin historia, sarja. Yle.fi

http://yle.fi/ohjelmat/4735

Muotia kautta aikojen: Egyptistä 2000-luvulle

http://www.kaspaikka.fi/savonlinna/sinikka_pollanen/muoti-kautta-aikojen-21.pdf

Pukeutumisen Tie (Opetushallituksen tuottama verkko-oppimateriaali)

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/pukeutumisentie/ ks. teemat > tyyli

Suomalaisen muodin uusi tuleminen

http://www.finland.org.cy/Public/default.aspx?contentid=101913&nodeid=32197&culture=fi-FI

Vaatetusala Suomessa 2017. Tulevaisuuskuvia ja visio vaatetusalan kehittymisestä

http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20080050/URN_NBN_fi_joy-20080050.pdf sis. suomalaisen vaatetusalan historia

Painetut

Franck, Marketta, Waatteen wiesti ja wiettelys. 1997.

Heiskanen, Ilkka, Mitchell, Ritva, Lättähatuista punkkareihin. Suomalaisen valtakulttuurin ja nuorisokulttuurien kolme vuosikymmentä. 1985.

Kopisto, Sirkka, Moderni Chic nainen. Muodin vuosikymmenet 1920 – 1960. 1997.

Kopisto, Sirkka, Muodin vuosikymmenet 1810 – 1910. 1991.

Turunen, Arja, 2011. Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme? Naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Kansatieteellinen arkisto. Helsinki.

Söderholm, Stig (toim.), Näkökulmia rockkulttuuriin. 1987.

Vincent, Susan J.: The Anatomy of Fashion: Dressing the Body from the Renaissance to Today. Berg, Oxford, New York, 2009.

 

Vastaa sen jälkeen lyhyesti alla oleviin lämmittelykysymyksiin.

  • Katso valokuvat. Mikä on mielestäsi kummallisin vaate valokuvissa?
  • Mitä Matiakselle oli jäänyt mieleen museosta?
  • Millaisiin vaatteisiin pukeutuneita naisia pidettiin sata vuotta sitten kauniina?

 

Tee seuraavaksi aiheeseen liittyvät tehtävät.

 

Tehtävä 1

Tee paperinukke ja sille vaatteet, jotka kertovat omasta pukeutumisestasi. Vaihtoehtoisesti voit valokuvata omia vaatteitasi ja tehdä kuvista kuvakertomuksen. Päästä kertomuksessa mielikuvitus valloilleen! Kerro siinä vaatteittesi tarinoista ja siitä, miksi kukin vaatekappale on sinulle mieluinen. Liitä mukaan myös kuvamateriaalia!

RaisaRaisa, Oona ja Matias nauroivat 80-luvun vaatteille. Toisaalta muoti kiertää ja erilaiset tyylit ja vaatteet tulevat uudelleen muotiin. Onko sinulla ollut vaatteita, jotka kertovat menneistä vuosikymmenistä?”

 

Tehtävä 2

Tutustu suomalaisen vaateteollisuuden historiaan. Tee 1-3 sivun mittainen kirjoitelma suomalaisesta vaate-alan yrityksestä tai suunnittelijasta, josta itse olet kiinnostunut.

orvokki-pieni”Raisa ja Oona istuvat iltaa lukemassa aikakauslehtiä ja haaveilevat vaatteisiin liittyvistä hankinnoista. Oona ostaa vaatteensa usein kirpputorilta. Myös Raisa on kiinnostunut ekologisista arvoista, mutta hän ei löydä kirpputorilta vaatteita, jotka miellyttäisivät häntä. Raisa säästää nyt rahaa ostaakseen suomalaisen suunnittelijan tekemiä vaatteita, jotka on valmistettu luomupuuvillasta.


muotilehti

Muotia!

Teeman etusivu   Seuraava aihe

Sivun valokuvien tiedot