kukaolen

 

Kuka olen -osiossa Raisa, Oona ja Matias johdattelevat opiskelijaa havainnoimaan omaa itseään, sitä kuka on. Oonan mukaan kulttuuriperintö voi olla myös aineetonta; tapoja, yhteisöjä, kokemuksia. ”Me ollaan jotain pysyvää ja jotain muuttuvaa.”

 

Teeman tavoite

Kuka olen?

Kuka olen -osiossa johdatellaan opiskelijaa havannoimaan itseään ja omaa toimintaansa osana kulttuuriperintöä ja suvaitsevuutta. Mikä on opiskelijan suhde omaan vaatetukseensa, ruokaansa, harrastuksiinsa ja yhteisöihin, joihin kuuluu? Miten opiskelija kokee oman tulevaisuuden ammattinsa?

Oman itsensä ja myös ympärillä olevien asioiden hahmottamiseen tarvittavia taitoja ovat havainnointi, arvottaminen ja ajattelu. Kun nämä taidot kehittyvät, opimme yhä paremmin havainnoimaan, arvostamaan ja ymmärtämään myös muita ihmisiä.

Ne tärkeät ”silmälasit”

Ne tärkeät ”silmälasit”

Pystyäkseen toimimaan yhteiskunnan valtavirrassa, on ihmisen opittava huomioimaan erilaiset kulttuurit ja ymmärrettävä minkälaisten ”silmälasien” läpi hän katselee muita. Ihmisellä tulee olla käsitys omasta itsestä, siitä kuka on, jotta voi ymmärtää ja kunnioittaa erilaisia kulttuureja.

Ihmisen tulisi itse määritellä kuka on, muodostaa oma kulttuuri-identiteettinsä. Kulttuuri-identiteetti ei ole synonyymi etniselle tai kansalliselle identiteetille. Kansallisuus, etninyys tai kieliryhmä ovat vain osa ihmisen kulttuuri-identiteettiä. Sen muodostumiseen vaikuttavat lisäksi muun muassa kodin ja asuinpaikan kulttuuri, harrastukset ja alakulttuurit, ikä, sukupuoli ja ammatti.

Ihminen voi haluta tulla nähdyksi esimerkiksi irakilaisena tai suomalaisena. Voi myös olla, etteivät kansallisuus ja etnisyys ole niin tärkeitä, vaan hän haluaakin tulla nähdyksi vaikkapa jääkiekkoilijana tai pianistina. Hänellä voi olla myös monta identiteettiä ja ne korostuvat erilaisina eri elämäntilanteiden, ammattien tai vaikkapa erilaisiin yhteisöihin kuulumisen mukaan.

Esiin tulee ihminen

Esiin tulee ihminen

”Identiteetit ovat yksilöille tärkeitä ja mieluisia. Ne liittyvät itsetuntoon, omakuvaan, käsitykseen omasta paikasta maailmassa. Mutta kukaan ei ole täydellisesti mitään. Kukaan ei ole viimeiseen asti suomalainen. Kun suomalaista vähän raaputtaa, tulee esiin ihminen.” Antti Nylén

Lähteitä ja lisämateriaaleja

Lähteitä ja lisämateriaaleja

Verkossa

Benjamin, Saija. Kasvatus ja identiteetti, s118. Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä e-kirja. Kulttuurisesti kestävä kehitys -hanke 2010-1012.
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/opetuksen-tueksi/kestava-kasvatus-kulttuuria-etsi/

Haloo minä täällä!
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/haloo/nuoriso/nuorisokulttuuri1.htm

Ihmisoikeudet.net. Oppia ihmisyydestä.
http://www.ihmisoikeudet.net/

Kulttuuri ja minä. Edu.fi.
http://www.edu.fi/kulttuuri-identiteetti_ja_kansainvalisyys/aikapolku/kulttuuri_ja_mina

Nylén, Antti. Ajatuksia kulttuurista, luonnosta ja eurooppalaisuudesta.
http://www.elamaaeuroopassa.fi/ajatuksia-kulttuurista-luonnosta-ja-eurooppalaisuudesta

Yhdenvertaisuus.fi. Equality.fi
http://www.yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuus/

Painetut

Hall, Stuart (1999): Identiteetti. Vastapaino, Tampere

 

Minun vaatteeni »