Oppimistavoitteet

Matias

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Ammatillisessa peruskoulutuksessa Juuret ja Siivet -verkko-oppimateriaali voidaan liittää kurssina ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin eli yhteisiin opintoihin. Niitä ovat Taide ja kulttuuri, Ympäristötieto ja Kulttuurien tuntemus.

Ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osien (yhteiset opinnot) tavoitteisiin sisältyvät elinikäisen oppimisen avaintaidot. Seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot on otettu huomioon Juuret ja Siivet -verkko-oppimateriaalin oppimistavoitteissa:

Kestävä kehitys

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää omaa kulttuuriperintöään ja sen monimuotoisuutta osana kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen keskeisinä tavoitteina on jatkuvuuden ylläpitäminen ja monimuotoisuuden vaaliminen.

Kestävä kehitys, estetiikka, aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Opiskelijan kulttuuriympäristön lukutaito kehittyy ja arvostus ja eettinen suhtautuminen kulttuuriympäristöä kohtaan kasvaa. Hän motivoituu toimimaan kulttuuriympäristön puolesta. Opiskelija tiedostaa kulttuuriympäristön osaksi kulttuuriperintöä.

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Opiskelija ymmärtää, mitä on kulttuuriperinnön vaaliminen ja miksi se on tärkeää osana kulttuurisen ja ammatillisen identiteetin vahvistumista ja suvaitsevaisuutta.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu, viestintä- ja mediaosaaminen, teknologia ja tietotekniikka

Opiskelijan valmiudet kulttuuriperintöä koskevan tiedon itsenäiseen etsimiseen, käsittelemiseen, eteenpäin välittämiseen ja hyödyntämiseen kasvavat. Hänen vastuunsa ja valmiutensa toimia eri medioissa kehittyy.

 

« Takaisin