Mediakasvatus

Kulttuuriperintö- ja mediakasvatus osana monilukutaidon kehittämistä

Media on merkittävässä osassa ihmisen elämässä. Se tuottaa tiedon lisäksi unelmia, mielihyvää ja yhteisöllisiä kokemuksia. Usein hakeudumme juuri viihdyttävien mediaesitysten äärelle. Mutta selvää on, että myös tiedonjano ohjaa meitä eri medioiden pariin. Museoiden näyttelyt ovat mediaesityksiä nekin.

Media muokkaa osaltaan käsitystämme maailmasta. Kuka minä olen ja keitä me olemme -kysymysten vastaukset määrittyvät yhä enemmän median välityksellä. Mediakulttuuri tarjoaa aineksia, joiden avulla rakennamme identiteettiämme. Näiden kysymysten ja ajatusten äärellä toimivat myös museoiden museokasvatus ja viestintä.

Museoiden yhtenä kasvatuksellisena pyrkimyksenä on kulttuuriperinnön lukutaidon kehittäminen. Kulttuuriperinnön ymmärtäminen auttaa myös median tarjoaman maailmankuvan käsittelyssä ja arvioinnissa. Museoiden rooli mediakasvatuksessa on myös vahvistumassa. Niiden kulttuuriperintö-  ja mediakasvatus tukevat koulujen päämäärää kehittää lasten ja nuorten monilukutaitoa.

Näiden verkkosivujen tavoitteena on nuorten kulttuuriperinnön lukutaidon vahvistaminen. Samalla ne tuottavat digitaalisen kulttuurin osallisuutta tarinan tukemana ja kasvattavat nuorten tietoisuutta esim. tekijänoikeuksista ja yksityisyydensuojasta.

Opettaja, käy opiskelijan kanssa tarkasti läpi seuraavat tekijänoikeus- ja yksityisyyden suoja -asiat.
Muista, että jos opiskelija on alle 18-vuotias on sinun kysyttävä huoltajalta lupa hänen ottamiensa valokuvien ja videoiden julkaisuun. Näin myös, jos kuvattava on alle 18-vuotias.

Jos koulu ei ole kollektiivisesti kysynyt huoltajien lupaa, niin tässä tulostettava lupalomake.

Tekijänoikeudet valokuvaan

Jos et ota valokuvaa tai videota itse, on sinun lähes aina kysyttävä lupa kuvaajalta. Joissakin kuvissa voi julkaisuoikeus olla vapaa, mutta lupaa ei löydy, kysy kuvaajalta se. Lupa on aina hyvä kirjallinen valokuvan käyttöoikeuden luovutussopimus.

Kuvattavan oikeudet

Jos kuvassa on tunnistettava ihminen ja hän on kuvan pääkohteena, kuvauskohteelta pitää aina olla lupa. Pääasiassa luvan tulee olla kirjallinen. Ole tarkkana etenkin erityisryhmien kuvauslupien kanssa (esim. lapsilta ja alle 18-vuotiailta huoltajan lupa).
Julkisilla paikoilla saa kuvata: kadulla, ravintoloissa ja konserteissa saa kuvata ellei tilojen haltija ole sitä erikseen kieltänyt. Esimerkiksi monissa ostoskeskuksissa sekä joukkoliikennevälineissä ja odotustiloissa kuvauskielto jo on. Kuvaan ei saa liittyä kohdetta loukkaavaa sisältöä tai hänestä väärää kuvaa antavaa sisältöä, vaikka kuva olisikin otettu julkisella paikalla.
Ilman, että tekijän ja kuvattavan oikeudet on huomioitu EI kuvia saa julkaista!

Internet

Netissä on jo ilman lupaa eli väärin julkaistuja kuvia. Älä levitä niitä eteenpäin. Netissä on myös luvallisesti julkaistuja kuvia, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sinulla olisi oikeus niitä levittää.
Netissä oleva aineisto on tavallisesti tekijänoikeuden alaista. Esimerkiksi internetsivustoilla olevan aineiston kopiointi ja kopioiden jakaminen edelleen vaatii oikeudenomistajan luvan.
Älä käytä internetistä imuroituja valokuvia tai videoita oppitehtävissä! Ainoastaan kuvapankkien julkaisuvapaita kuvia saa käyttää!

Internetistä löytyy useita digitaalisia ”kirjastoja” ja kuvapankkeja, joissa on paljon erityyppistä materiaalia vapaaseen käyttöön. Linkki: Operight.fi/ Vapaita verkossa: http://www.operight.fi/artikkeli/vapaita-verkkosis{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}C3{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}A4lt{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}C3{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}B6j{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}C3{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}A4

Musiikki

Myös musiikin tallentamiseen ja sen julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa musiikin tekijöiltä, äänitallenteen tuottajalta ja tallenteessa esiintyviltä esittäjiltä. Linkki musiikki : http://www.operight.fi/teema/musiikki

Linkit tekijänoikeuksiin:

Kopioston ylläpitämä tekijänoikeusopas.
http://www.kopiraitti.fi

Kuvauslupa. Mediakasvatusseura Metka.
http://www.mediakasvatus.fi/artikkelit/kuvauslupa

Mediakasvatusseura Metka
http://www.mediametka.fi/

Oman aineiston julkaiseminen YouTubessa. Kopiraitti.fi.
http://www.kopiraitti.fi/ukk/fi_FI/aineistoa_YouTubeen/

Opettajan teikijänoikeus.fi. Kopiokissa.
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/

Opettajan työ ja tekijänoikeudet. Operight.fi.
http://www.operight.fi/artikkeli/vapaita-verkkosis{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}C3{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}A4lt{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}C3{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}B6j{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}C3{3b28d360b70d8734093b47cc07f60a7fd30b1c18a10cb90b522df431c0915a5f}A4

Tekijänoikeus. Kuvasto.
http://www.kuvastory.fi/index.php?cat=26&lang=fi&mstr=3

Tekijänoikeuslaki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Valokuvat. Kopiraitti.fi
http://www.kopiraitti.fi/kuvat/kuvien_kayttaminen_kouluissa/fi_FI/valokuvat/

 

« Takaisin