Kurssin kulku

1. ALOITUSTAPAAMINEN

 • Kurssin esittely ja Idea
 • Ohjeet
 • Aikataulu
 • Optiman tms. käyttö
 • Työajanseuranta
 • Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja
 • Siellä on elämää– tehtävänanto
 • Seuraava tapaaminen

2. ITSENÄISTÄ TYÖSKENETELYÄ

 • Vierailu museoon (voi tehdä myös yhdessä opettajan johdolla)
 • Opiskelijat tekevät itsenäisesti Siellä on elämää –tehtävät
 • Opiskelijat palauttavat tehtävät opettajan asettamaan deadlineen mennessä oppimisalustaan tehtyihin kansioihin

3. ENSIMMÄINEN LÄHIOPETUSKERTA

 • Opiskelijat esittelevät Siellä on elämää -tehtävänsä
 • Missä olen -tehtävänanto

 

 

4. ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ

 • Opiskelijat tekevät itsenäisesti Missä olen –osuuden tehtävät
 • Opiskelijat palauttavat tehtävät opettajan asettamaan deadlineen mennessä verkko- oppimisalustaan tehtyihin kansioihin

5. TOINEN LÄHIOPETUSKERTA

 • Opiskelijat esittelevät Missä olen -tehtävänsä
 • Kuka olen -tehtävänanto

6. ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ

 • Opiskelijat tekevät itsenäisesti Kuka olen -osuuden tehtävät
 • Opiskelijat palauttavat tehtävät opettajan asettamaan deadlineen mennessä oppimisalustaan tehtyihin kansioihin

 

 

7. KOLMAS LÄHIOPETUSKERTA

 • Opiskelijat esittelevät Kuka olen -tehtävänsä
 • Tehtävänanto näyttelyn tekemiseen ja ryhmätunnuksen kertominen

8. LOPPUTAPAAMINEN

 • Ryhmäkeskusteluja: Löysinkö Juuret? sainko Siivet?
 • Näyttelyiden esittely
 • Palautteet

9. PALAUTEKESKUSTELU

 
lintu
 

Ennen aloitustapaamista

Kurssin suorittaminen perustuu tehtäviin, joihin voi antaa vastauksia hyvin monella tapaa. Vastauksia voi tehtävästä riippumatta palauttaa tekstimuodossa, kuvina, videoklippeinä, Powerpointilla tai muulla esitysgrafiikkaohjelmalla luotuna esityksenä tai vaikka blogipostauksena.

Luo vastaustiedostojen palauttamista varten koulun omaan oppimisalustaan (Optima tai vastaava) oma kurssikansio ja sen alle oppilaskohtaiset tehtävien palautuskansiot.

Opiskelijan on tarkoitus toimittaa kunkin tehtävän kohdalla vastauksensa opettajalle tiedostona tai linkkinä omaan kurssikansioonsa. Valmistaudu ohjeistamaan oppimisalustan ja kurssikansion käyttö opiskelijoille aloitustapaamisessa.

Tehtävien lisäksi opiskelijat luovat oman Mun juuret ja siivet -näyttelyn, joka tallentuu sivuston omalle palvelimelle. Näyttelyiden tekemistä ja tarkastamista varten tarvitaan ryhmälle oma tunnus ja opettajalle omat käyttäjätunnukset. Tilaa tunnukset sivuston ylläpitäjältä alla olevan painikkeen avulla.
 

Tilaa käyttäjätunnukset ja ryhmätunnus »
 

 

Aloitustapaaminen

Käy opiskelijoiden kanssa läpi kurssin sisältö, idea ja ohjeet.

Anna opiskelijoille ohjeet ja aikataulu kurssin suorittamiseen.

Anna ohjeistus oppimisalustan ja kurssikansion käyttöön (Optima tms.).

Kerro oppilaille sivuston ylläpitäjältä saamasi ryhmätunnus, jota tarvitaan, kun oppilas kirjautuu kurssin lopussa tekemään omaa näyttelyään

Jaa oppilaat ryhmiin, joissa he voivat tehdä tehtäviä vuorovaikutteisesti, kuitenkin niin, että jokainen opiskelija tekee yksilölliset tehtävät.

Anna Siellä on elämää –teeman tehtävät ja tehtävien palautusten deadline, joka on ennen seuraavaa lähiopetuskertaa.

Tehtävien tulee palauttaa ennen seuraavaa lähiopetuskertaa, jolloin opiskelijat esittelevät Siellä on elämää -osion vastauksensa.

Sovi seuraava lähiopetuskerta.

Käy aloitustapaamisessa myös tekijänoikeus- ja yksityisyyssuoja-asioita läpi.

 

Ensimmäinen lähiopetuskerta

Opiskelijat esittelevät vastauksensa Siellä on elämää –tehtäviin.

Jos aika riittää, katso opiskelijoiden kanssa yhdessä läpi Suomen käsityön museon tuottama Käsityössä elämän tuntu –verkkonäyttely http://www.craftmuseum.fi/verkkonlyt/skm/nayttelyt_fin/aikamatka/index.html

Anna Missä olen –teeman tehtävät ja kerro deadlinet (opiskelijat tekevät kolmesta tehtäväosioista vähintään kaksi).

 

Toinen lähiopetuskerta

Opiskelijat esittelevät vastauksensa Missä olen -tehtäviin.

Jos aikaa riittää, kuuntele opiskelijoiden kanssa Teema.yle.fi –sivuilta Koti ja sisustus 50-70-luvuilla http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/koti_ja_sisustus_50-70-luvuilla_43776.html#media=43779

Anna Kuka olen -teemaosion tehtävät ja deadline.

 

Kolmas lähiopetuskerta

Opiskelijat esittelevät vastauksensa Kuka olen –tehtäviin.

Käy opiskelijoiden kanssa läpi Minun juureni ja siipeni –näyttelyn koostaminen.

Kertaa opiskelijoille näyttelyn tekemisessä tarvittava ryhmätunnus.

 

Lopputapaaminen

Opiskelijat esittelevät omat Minun juuret ja siivet –näyttelynsä.

« Takaisin